Vaaliohjelma

Mitä haluan edistää politiikassa?

1. Rakkaus 💚💛💙💜❤

 • Tasa-arvosta eteenpäin — olemme kaikki täällä yhdessä
 • Kansalaiset kohtaamaan ja Eurooppa paremmaksi yhteistyöllä
 • Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan heikoimmassa asemassa oleville

2. Vapaus 🤹‍♀️🏪

 • Yksilönvapaus: jokaisella on oikeus valita oma elämäntapansa, kunhan ei loukkaa muiden oikeuksia
 • Yrittämisen vapaus: yksinkertainen byrokratia ja verotus
 • Automaattinen perustulo yli 18-vuotiaille — vapaus yrittää ja opiskella kaikille

3. Järki 👩‍🚀🤖🎨

 • Yksinkertaisempi julkishallinto ja paremmat palvelut kansalaisille
 • Suojellaan luontoa tieteen ja teknologian avulla
 • Tieteen ja taiteen kehitys on avain yhteiskunnan menestykseen

4. Rauha 🇫🇮🕊🌍

 • Vahvistetaan puolustusyhteistyötä demokraattisten oikeusvaltioiden kanssa
 • Parannetaan huoltovarmuutta energian ja tietoverkkojen osalta
 • Kohdellaan pakolaisia yksilöinä ja ehkäistään ongelmia yhteistyöllä yhteisöjen kanssa

Kansanedustajana edistän näitä teemoja yhteistyössä kansalaisten, hallituksen ja muiden edustajien kanssa.

Petrus Pennanen