Vaaliohjelma

Mitä haluan edistää politiikassa?

1. Rakkaus 💚💛💙💜❤

 • Tasa-arvosta eteenpäin — olemme kaikki täällä yhdessä
 • Kansalaiset kohtaamaan ja Eurooppa paremmaksi yhteistyöllä
 • Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan heikoimmassa asemassa oleville

2. Vapaus 🤹‍♀️🏪

 • Yksilönvapaus: jokaisella on oikeus valita oma elämäntapansa, kunhan ei loukkaa muiden oikeuksia
 • Yrittämisen vapaus: yksinkertainen byrokratia ja verotus
 • Automaattinen perustulo yli 18-vuotiaille — vapaus yrittää ja opiskella kaikille

3. Järki 👩‍🚀🤖🎨

 • Yksinkertaisempi julkishallinto ja paremmat palvelut kansalaisille
 • Suojellaan luontoa tieteen ja teknologian avulla
 • Tieteen ja taiteen kehitys on avain yhteiskunnan menestykseen

4. Rauha 🇫🇮🕊🌍

 • Vahvistetaan puolustusyhteistyötä demokraattisten oikeusvaltioiden kanssa
 • Parannetaan huoltovarmuutta energian ja tietoverkkojen osalta
 • Kohdellaan pakolaisia yksilöinä ja ehkäistään ongelmia yhteistyöllä yhteisöjen kanssa

Kansanedustajana edistän näitä teemoja yhteistyössä kansalaisten, hallituksen ja muiden edustajien kanssa.

Petrus Pennanen

Petrus

Olen

+ Ydinfysiikan tohtori ja tutkija
+ Kansainvälisesti menestynyt ohjelmistoyrittäjä
+ Helsingin kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän johtaja

Minulla on tietoa ja näkemystä sekä luonnontieteen perusteista, kansainvälisen yrityksen johtamisesta että poliittisesta toiminnasta kotimaassa. Nämä kaikki tukevat vahvasti toisiaan. Politiikkaan on paljon annettavaa kun ymmärtää mikä toimii parhaiten tieteessä ja yrityksissä.

Synnyin vuonna 1972 ja sukujuureni ovat Itä-Suomesta, pääasiassa Savonlinnan seudulta, josta sekä isän isäni että äitini olivat kotoisin. Perimäni on siis vahvasti suomalainen, mutta toimintani lähtökohta on kansainvälisyys. Sekä akateeminen urani että työni ohjelmistoyrittäjänä ovat keskittyneet kansainväliseen yhteistyöhön. Näissä tehtävissä olen kerännyt kokemusta eri mantereilta tiedekonferensseista esiintymisestä miljoonasopimusten neuvotteluun ja ulkomaisten asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseen vuodesta toiseen.

Politiikassa toimin Helsingissä Piraattien kaupunginvaltuustoryhmän johtajana ja Piraattipuolueen puheenjohtajana. Osallistuin europarlamenttivaaleihin 2014 ja eduskuntavaaleihin 2015, joissa sain 1972 ääntä. Kuntavaaleissa 2017 minut valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon, ja olen ollut ihmeissäni miten paljon yksi ihminen voi siellä saada aikaan! Eduskuntavaaleissa 2019 sain 4801 ääntä, mikä olisi riittänyt valintaan monessa puoluessa. Valitettavasti jäin täpärästi valitsematta kun vaaliliittomme kokonaisäänimäärä ei riittänyt.

Suomi on saatu tilastojen kärkeen monella alalla. Meillä on kuitenkin maailmalle paljon enemmän annettavaa, jota olemme turhaan pitäneet vakan alla. Haluan Suomesta vahvemman tiennäyttäjän koko maailmalle yhteisöllisessä kulttuurissa, tieteessä ja taiteessa. Voimme näyttää kaikille esimerkkiä globaalien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ehkäisystä uuden teknologian avulla. Siihen tarvitaan ajatttelua puhtaalta pöydältä ilman ideologista painolastia. Siksi tuon esiin faktoihin perustuvia vahvoja uusia näkemyksiä sekä kulttuurin että teknisten ratkaisujen kehittämisestä ja edistän niitä politiikassa.

Kansanedustajien tehtäviin liittyy myös ulkopolitiikka. Sen tärkein lähtökohta ovat ystävälliset ja mahdollisimman välittömät suhteet muihin valtioihin. Koska olemme muiden ystäviä, uskallamme myös sanoa heille jos ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian toteutumisessa on vakavaa parantamisen varaa. Siksi Suomen on oltava aktiivisesti mukana kehittämässä niitä kansainvälisiä liittoutumia, joiden perustana ovat nuo kolme asiaa.

Maailman ihmisistä suurin osa on rauhan ja aseistariisunnan kannalla. Siksi demokratian vahvistaminen on paras keino rauhan levittämiseen.