Kolme vaalilupausta

Tässä kolme vaalilupaustani:

  1. Edistän automaattisen perustulon ja tasa-arvoisen, yksinkertaisen verotuksen käyttöönottoa. Yritystukia pyrin karsimaan mahdollisimman paljon. Työskentelen resurssien siirtämiseksi liian monimutkaisesta hallinnosta kansalaisten palveluun.
  2. Torjun ilmastonmuutosta edistämällä luonnontieteen pohjalta mahdollisimman tehokkaita ja ympäristöystävällisiä keinoja ilmastopäästöjen todelliseen vähentämiseen.
  3. Tasa-arvon edistäminen on minulle erittäin tärkeää. Haluan vähentää väestöryhmien välisiä ennakkoluuloja ja kehittää yhteishenkeä erilaisten ihmisten välillä. Keskityn heikoimmassa asemassa olevien, kuten vähävaraisten työttömien, vammaisten, mielenterveysongelmaisten ja päihderiippuvaisten yhdenvertaisuuden parantamiseen.

#Petrus2019 ✌️💚🇪🇺