Kannata

Voit tukea kampanjaani:
+ Jakamalla esitteitäni, sydäntarroja ja sähköistä materiaalia
+ Tulemalla mukaan kampanjatapahtumiin
+ Ideoimalla ja toteuttamalla uusia tapoja levittää sanaa
+ Rahoitan kampanjan lähtökohtaisesti itse, mutta tukeminen rahalla on mahdollista